Kilka sposobów na umiejętną komunikację

Komunikacja jest kluczem do budowania zaufania i relacji. Jest potrzebna zarówno w codziennym życiu jak i w biznesie. Klient, który czuje się dobrze w towarzystwie handlowca chętniej powraca, a klient, który rozumie działanie danego urządzenia czy usługi chętniej poleca sklep. Poznaj kilka sposobów na umiejętną komunikację. Również dla nauczyciela czy lekarza.
Prawnik, lekarz, nauczyciel ,handlowiec, biznesmen dla wszystkich tych zawodów niezmiernie ważna jest umiejętność komunikowania się z drugim człowiekiem. Utrzymanie dobrych relacji z innymi ludźmi nie polega na przywdziewaniu masek i płaszczy w momencie, gdy druga osoba pojawia się na horyzoncie. Nie jest to też technika, którą można naśladować.

Skąd płynie więc umiejętność dobrej komunikacji?

Nie wystarczy uczyć się nowych technik utrzymywania i zachęcania do nawiązywania relacji z nami. Najważniejsza jest wiedza o nas samych. Czego właściwie chcemy, gdy ktoś do nas przyszedł lub gdy my do kogoś przychodzimy? Ważna jest postawa i nastawienie jakie mamy w chwili rozmowy z drugim człowiekiem. Proces komunikowania się jest zależny od poczucia własnej wartości. Rozmowa może podnieść samoocenę albo ocenę kogoś innego, jednocześnie jest odpowiedzialnością jaką musimy na siebie nałożyć podczas rozmowy z drugim człowiekiem.

Technologia dysponuje wieloma narzędziami wspomagającymi proces komunikacji. Szczególnie istotny element w czasie pandemii covid-19 jest optymalne wykorzystanie narzędzi informatycznych. Wiele dostępnych za darmo narzędzi pozwala pobudzać kreatywność osób uczestniczących na spotkaniach online. Darmowe platformy wzbogacają sposoby komunikowania się z innymi mimo zakazu spotykania się oko w oko. Jest to swoista współodpowiedzialność rozmówców na platformach technologicznych. Dobry rozmówca to taki, który potrafi przekazać, drugiej stronie komunikacji, motywację do działania. Ciągłe zmiany i podejmowanie decyzji właściwie w każdym momencie spotkania na platformie typu Zoom, wymaga sztuki wzbudzania zaufania u osoby po drugiej stronie ekranu. Należy pamiętać, że proces ten przebiega w obie strony. Jakość komunikacji zależy od obu stron rozmowy, jednak nawet jedna strona wyposażona we właściwe umiejętności komunikacyjne może zwiększyć jakość rozmowy. Każda rozmowa uczy czegoś nowego, dlatego warto praktykować takie działania nawet w czasie pandemii covid 19.

You may also like...