GPS czyli Globalny System Pozycjonowania

GPS czyli Globalny System Pozycjonowania istnieje już w powszechnym użytku od niespełna 50 lat. Początkowo korzystały z niego wyłącznie podmioty jakie jak amerykańska marynarka wojenna oraz wojsko. Globalny System Pozycjonowania dzielono wówczas na trzy sekcje. Pierwszą była sekcja kosmiczna, druga sekcja kontrolna, natomiast trzecią sekcja użytkownika. Główna zasada działania odbiorników na przestrzeni lat nie uległa jednak zbyt znaczącym zmianom. Chodziło przede wszystkim o pomiar odległości od odbiornika do nadajnika.

 

GPS na dzień dzisiejszy swoim zasięgiem obejmuje już całą kulę ziemską. Niezmiennie od początku swojego istnienia Globalnym Systemem Pozycjonowania ( co wiąże się również z ponoszeniem wszelkich niezbędnych kosztów badań czy konserwacji sprzętu itp.) zajmuje się Departament Obrony Stanów Zjednoczonych. Na dzień dzisiejszy nie ma ograniczeń co do stosowania i użytkowania systemów GPS – wystarczy posiadać ku temu stosowny odbiornik, który jeśli chodzi i możliwości posiadania, jest w zasięgu niemal każdego przeciętnego obywatela, niezależnie od kraju, który zamieszkuje.

You may also like...